Mitjançant l’arttteràpia amb l’acompanyament de la Núria, em va ajudar en moments emocionalment molt difícils i de sentir-me molt perduda a descobrir com tirar endavant i quines emocions em bloquejaven. De la mateixa manera em va fer aflorar la meva sensibilitat cap a l’art.