Patrocinadors

ajuda’ns a continuar ajudant

Poden ser empreses, corporacions, institucions públiques, associacions o fundacions privades que empatitzin amb les finalitats humanitàries i socials de Kalyan.

Classifiquem els patrocinadors en 4 grups, segons el volum de la seva aportació. Els logotips dels patrocinadors tenen un enllaç a la seva pròpia web institucional.

Tots els patrocinadors podran ser socis, si desitgen, sol·licitant-ho a la Junta Directiva.

Col·laboradors i Voluntaris

Els col·laboradors són persones físiques que fan una donació dinerària o una altra índole. Un exemple de col·laboració no dinerària és la dels psicòlegs, oncòlegs o qualsevol altre professional que ens assessori, imparteixi una conferència o dicti un curs desinteressadament per a l’Associació. També poden formar part de Grups de Treball, que tractaran temes relacionats amb els grups d’usuaris/destinataris dels serveis de Kalyan . Quan la donació sigui important, passa a ser patrocinador.

Els voluntaris són persones a qui els mou les mateixes finalitats humanitàries i socials que a Kalyan i que, desinteressadament, ofereixen una part del seu temps a ajudar l’Associació Kalyan en algun dels seus programes d’intervenció.

Col·laboradors i voluntaris poden ser socis de Kalyan, i fins i tot formar part dels grups de treball que la nostra Associació crearà per tractar temes relacionats amb cada grup d’usuaris/destinataris.

Partners

Els partners són entitats amb què mantenim aliances i amb les quals unim esforços per aconseguir un mateix objectiu comú.

Oferim activitats conjuntament i projectes compartits amb aquestes entitats les quals estan alineades amb els nostres valors institucionals. Són entitats compromeses a la nostra visió i missió.