En països com els EUA, el Canadà, Austràlia, el Regne Unit, Alemanya o Israel, on l’ús terapèutic de les Arts Expressives i Creatives està més implantat, s’han fet nombroses recerques a fi de demostrar amb evidència científica els beneficis d’aquesta mena d’intervenció en diferents àmbits assistencials.

En l’àmbit on m’he especialitzat, – que és el sanitari hospitalari-, ja s’ha demostrat que l’ús terapèutic de les Arts contribueix a millorar l’estat d’ànim, així com a disminuir els estats d’ansietat, a millorar les habilitats d’afrontament a la malaltia i al tractament.


Beneficis de l’ús terapèutic de les Arts en l’àmbit sanitari

Beneficis
Psicològics
 • Millora de l’estat d’ànim
 • Disminueix els estats de ansietat
 • Millora les habilitats d’afrontament a la malaltia i al tractament.

 • Redueix l’estrès provocat per la pròpia situació d’hospitalització.
 • Millora l’adhesió als tractaments i als procediments mèdics i d’infermeria.
Físics
 • Redueix la percepció del dolor fent que el pacient tingui millor resposta davant aquest.
 • Millora la salut global del pacient.
 • Millora els efectes secundaris de la teràpia mèdica.
 • Després de les sessions d’art en molts casos s’observa una reducció de la pressió sanguínia, una disminució dels nivells d’adrenalina associats a l’ansietat, una disminució del cortisol.

A nivell de creixement personal

 • Millora la qualitat de vida.
 • Potència el creixement personal i espiritual post-traumàtic.
 • Ajuda a desenvolupar el potencial més sa de cada pacient (el qual ajuda a pal·liar l’impacte psicològic negatiu que la malaltia ocasiona en la persona).

L’ús terapèutic de les Arts potencia les funcions del sistema immunitario

D’altra banda, ha pogut demostrar-se a nivell mèdic, que després de les sessions d’Art, en molts casos, s’observa una potenciació de les funcions del sistema immunitari.

Referent a això, Miguel Ángel García Vega (nota en peu de pàgina) esmenta el psicòleg Dacher Keltner (1) de la Universitat de Berkeley (Califòrnia), qui ha descobert el poder curatiu de les grans obres d’art i, sobre aquest tema esmenta: “les grans obres d’art estimulen nivells saludables de citocines -proteïnes essencials en el sistema immunològic- i activen circuits de recompensa en el cervell que neutralitzen l’estrès”.

Referències

(1) Dacher Keltner és professor de psicologia en la Universitat de Califòrnia, Berkeley, on dirigeix el Laboratori d’Interacció Social de Berkeley. També és el fundador i director de la facultat del Greater Good Science Center. i presentador del podcast La ciència de la felicitat.

Nota:García, M.A. (9 febrero 2016). El poder sanador del arte. EL PAÍS SEMANAL.

Núria Mompín Bustos
Mayo 2021, Barcelona