SEGONS GREGG FURTH

En l’àmbit de l’Artteràpia o de l’ús terapèutic de les Arts, mai no s’interpreten les obres de les persones a qui acompanyem, ja que si ho fem correm el risc de fer-ho sota el nostre filtre subjectiu sense tenir en compte les particularitats de la cultura d’origen de la persona, la seva història, i sobre com aquesta interpreta la pròpia realitat.

Per aquest motiu, els/les artterapeutes fem una lectura formal de les obres, partint de criteris objectius i fenomenològics. No obstant això, en algunes corrents de la psicologia com ara les de tall psicodinàmic, hi ha alguns professionals que utilitzen les produccions artístiques dels seus pacients com a elements per al diagnòstic.

Núria Mompín Bustos
Setembre 2022, Barcelona