Des de Kalyan hem començat a formar part de El Grup Espanyol de Pacients amb Càncer – GEPAC , el qual uneix més de 77 associacions dedicades al benestar emocional de les persones que travessen un procés oncològic.

Ens ajudes a ajudar?