En col·laboració d’Associació Benèfica Anita ( https://www.asociacionanita.org/ ), el mes de març passat Kalyan, va començar a implementar un projecte d’acompanyament emocional a través de l’ús terapèutic de les arts dirigit a nens i adolescents amb malalties avançades , al final de vida i els seus familiars, atesos a la unitat de cures pal·liatives de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Es pretén que, de manera gradual i progressiva, entrin en contacte amb la seva interioritat, per trobar una via de més benestar i qualitat de vida, reduint així el seu patiment emocional i el gran impacte que la situació els genera inevitablement.

Entenem per l’ ús terapèutic de les Arts aplicat a l’àmbit infantojuvenil sanitari, com a la utilització de diferents llenguatges artístics com les arts plàstiques, la música, la dramatització amb titelles, l’escriptura i la narració, l’expressió corporal… amb l’objectiu d’incidir en aspectes psicoemocionals del nen i de l’adolescent greument malalt i del seu entorn (Mompín, N. 2022).

El projecte té com a objectiu utilitzar tècniques de creació artística, per tal de fomentar el desenvolupament personal, la millora del benestar emocional i la qualitat de vida d’aquests infants i de les seves famílies. El seu objectiu principal és facilitar al nen/adolescent en final de vida l’expressió de sentiments, pors, preocupacions, esperances i d’altres aspectes que, abordats directament, poden resultar amenaçadors; alhora que fer un acompanyament emocional als seus germans i pares en aquest moment vital tan dolorós.

Aquest projecte d’acompanyament emocional a través de l’ús terapèutic de les Arts, utilitza els mitjans artístics per fomentar processos creatius i comunicatius amb l’objectiu d’acompanyar, explorar i millorar l’estat psicoemocional-espiritual de la persona, promovent l’exteriorització, la identificació i la regulació de les emocions, per millorar-ne l’estat d’ànim, reduir l’ansietat i l’estrès entre d’altres (Mompín, N. 2015).

Referències bibliogràfiques

Mompín, N. (2022). Artteràpia Clínica: l’ús terapèutic de les Arts Expressives i Creatives aplicades a nens i adolescents hospitalitzats. Editorial Círculo Rojo.

Mompín, N. (2015) Final thesis of Psychology degree: “The Application of Art Therapy with children hospitalized with cancer in order to improve their mood, decrease anxiety and stress”. Open University of Catalonia, Barcelona.

Logotipo de Vall d'Hebron