Des de Kalyan hem començat a intercooperar amb l’entitat Make Wish Spain la qual té la missió de provocar il·lusió en nens i nenes, que pateixen malalties greus, i les seves famílies. Les il·lusions dels nens són una font d’alegria i fortalesa emocional, la qual contribueix a millorar la resposta davant la malaltia. Ambdues entitats intercooperem recomanant mútuament als nostres respectius beneficiaris els serveis de l’altra entitat, i amb l’objectiu comú de millorar el benestar emocional i la qualitat de vida d’aquests nens i les seves famílies.