Els càncers i malalties malignes hematològiques, són una afecció que no només pertorba les funcions biològiques normals de la persona, sinó que, en el cas d’una persona adulta, ho fa afectant a totes les dimensions de la seva estructura biopsicosocial i espiritual. Comporta, per tant, una situació de canvi vital, on poden sorgir pors, temors, incerteses i altres emocions.

Aquest projecte té per objectiu l’acompanyament i el recolzament emocional a persones adultes en procés hematooncològic a través de l’ús terapèutic de les Arts. Es pretén que, de forma gradual i progressiva, entrin en contacte amb la seva interioritat, per d’aquesta forma, trobar una via de major benestar emocional i qualitat de vida.

Així mateix, a través de les sessions dinamitzades per una psicòloga especialitzada en l’ús terapèutic de les Arts, i en dispositiu grupal, es proposa un acompanyament proper, càlid i respectuós, com a eina de recolzament emocional, psicològic i espiritual.

Aquest projecte d’acompanyament emocional a través de l’ús terapèutic de les Arts, utilitza els llenguatges artístics per fomentar processos creatius i comunicatius amb l’objectiu d’acompanyar, explorar i millorar l’estat psico-emocional-espiritual de la persona, promovent la exteriorització, la identificació i la regulació de les emocions, per millorar el seu estat d’ànim, reduir la angoixa i estrès entre d’altres (Mompín, N. 2015).

L’objectiu principal d’aquest projecte és el de millorar la qualitat de vida i benestar emocional de persones adultes en procés onco-hematològic. També el de fomentar la resiliència i facilitar l’adaptació de la persona al procés hematooncològic per trobar recursos d’adaptació i afrontament a la situació actual (coping abilities).

L’ús terapèutic de les Arts potencia les capacitats d’afrontament que permeten millorar la qualitat de vida i el benestar emocional de persones que travessen situacions de vulnerabilitat; així doncs, comporta una sèrie de beneficis que detallem a continuació:

1. Promou l’expressió dels sentiments que són difícils de verbalitzar.

2. Augmenta la capacitat de comunicació.

3. Facilita el desenvolupament de les habilitats d’afrontament saludables.

4. Millora l’autoestima i la confiança.

5. Promou la comprensió del món interior.

6. Promou el pensament i la reflexió.

7. Facilita la ressignificació de situacions adverses, i per tant la resiliència.

8. Potencia el desenvolupament de la subjectivitat de la persona.

9. Potencia la recuperació de processos físics.

10. L’Art disminueix els nivells d’estrès i ansietat.